Council Of Thieves

Snelle recap sessie 4

Na een week jullie te hebben gemengd onder het publiek of in de bibliotheek te hebben doorgebracht, komen jullie terug samen.

Janiven en Arael hebben nog niets voor jullie, dus gaan jullie zelf op zoek naar werk. Er kwam al snel een opdracht uit de bus onder de vorm van het opsporen en doden van shadowbeasts. Als kers op de taart hing er nog een beloning aan vast van 100G/beest. Deze beloning blijft gelden zolang er shadowbeasts in de stad aanwezig zijn. De anonieme "bluehood"  heeft jullie betaald, maar jullie weten niets over haar (behalve dan dat het een vrouw is)

Ondertussen werden jullie aangevallen door de Zonen van Asmodeus, een kleine tiefling dievenbende die jullie probeerde op te ruimen nadat jullie de bastards van de kaart hebben geveegd. Ze dachten het gevecht naar jullie te brengen, maar hadden jullie duidelijk onderschat.

Ra had nog een eitje te pellen met Thesing Umberto Ulvaud. Ze had immers bloemen ontvangen die besprenkelt waren met een soort van stinkende vloeistof die naar rotte eieren rook.

Op één of andere manier zijn jullie hierdoor in een toneelstuk aanbeland. Namelijk "De 6 beproevingen van Larazod". Heel veel weten jullie er niet van, behalve dan dat er echt gevochten moet worden en dat totnutoe nog nooit heel de crew het tot een goed einde heeft gebracht.

Ondertussen blijven jullie je inzetten voor de stad, jullie hebben weer een dievenbende klein gekregen en zijn plannen aan het maken om meer te weten te komen over de shadowbeasts en Witbaard.

Als laatste kwamen jullie in de kerk aan, waar Janiven en Arael zaten te praten met een onbekend persoon. Ze introduceerde haar als Margo van de Pathfinder league… en ze heeft jullie hulp nodig.

 

 

View
Snelle Recap sessie 3

In deze sessie hebben jullie vooral jullie aanval op de bastards verder gezet om dan aan het einde van de dungeon hun leider, Palaveen te confronteren.  Deze liet zich niet zomaar in een hoekje duwen en wist door middel van invisibility en een summon weapon jullie redelijk bezig te houden.

Na de overwinning en het oprapen van de loot vond Reliidan een opgefrommeld briefje gericht van een onbekende afzender, gericht aan Palaveen.

 

Janiven en Arael bedankten jullie voor de bewezen diensten en hebben geadviseerd even een laag profiel aan te meten. Ze zullen in contact zijn.

Sessie 4 neemt ingame plaats 1 week na Sessie 3

View
Uitnodiging sessie 3!

https://doodle.com/poll/dr26rabh8b9uniei

View
Snelle Recap sessie 2

Na het bevrijden van de rebellenleider, Arael, benutte iedereen zijn tijd op zijn eigen manier. Sherif deed de boekhouding, Ra zat te vogelen (oh come on, dit had ge toch kunnen zien aankomen), Hell zat te wachten op wat actie en Reliidan besloot enkele jongeren op te leiden. 

Van de 11 jongeren die meehelpen binnen de "Kinderen van Westcrown" kreeg hij er 3 getrained waarvan 1 geïnspireerd:

  • Amaya; getrained. Indien mee op een missie met Reliidan + 1 op attack rolls
  • Ermolos: getrained. Indien mee op een missie met Reliidan + 1 op attack rolls
  • Fiosa: geïnspireerd.  Indien mee op een missie met Reliidan + 2 op attack rolls en Reliidan heeft + 4 diplomacy advantage.

Onze helden (jullie dus) zijn samen met 5 leden van het verzet (Amaya, Ermolos, Fiosa, Gorvio en Larko) en de 2 leiders, Arael en Janiven, een basis van een tiefling-bende "de bastaarden van Erebus" aan het binnenvallen en zoals Arael het al zeer crue zei "ze moeten er allemaal aan".

De bastaarden zijn geen lieverdjes, ze hebben al verschillende roofovervallen op hun conto staan en een paar nachten terug hebben ze nog de smid en zijn vrouw in hun bed vermoord. Arael lijkt dan ook helemaal geen bezwaar te hebben tegen het totaal uitroeien van de bende. Meer zelfs, dat is de opdracht die hij samen met jullie wil uitvoeren. Samen met Janiven stapt hij mee in de frontlinie maar tegelijk probeert hij ook zijn jeugdige volgers niet in het heetst van de strijd te gooien.

Na het bestormen van hun bovengronds hoofdkwartier, zijn jullie tot in de eerste kamers van het ondergronds hoofdkwartier aanbeland. Sherif, heeft alles ondertussen genoteerd :)

View
Recap: Sessie 1

Het verhaal begon in een taverne, waar ieder van jullie individueel had afgesproken met Janiven. Ze had jullie eerder op de week al aangesproken en uitgenodigd om eens een gesprek te voeren rond het dictatoriele regime van Cheliax en de impact op de gewone burger.

Niet lang erna kwam Morosino binnengestormd met de melding dat Arael gevangen genomen was. Wat Morosino niet wist, was dat hij op de hielen werd gezeten door de hellknights. Een organisatie met een reputatie van nogal redelijk… "no-nonsense" te zijn als het aankomt op ondervragingen.

Een tocht door de riool later komen jullie aan in een verlaten kerk van Aroden, alwaar de "rebellen" zich hebben verscholen.:een bende jonge volwassenen die geen idee hebben hoe ze een zwaard moeten vasthouden, laat staan dat ze weten hoe ze deftig moeten rebelleren tegen de oppressieve overheid.

Samen wisten jullie Arael te bevrijden door het transport te onderscheppen en een boel Hellknights te liquideren en zij die zich overgaven te laten gaan.

Nu is het nog een kwestie van veilig en wel naar jullie schuilplaats terug te keren…

Als loot hebben jullie 120 GP, een boel zwaarden, wat armor (scale mail en full plate) en een boel cure light wounds potions (3 per persoon) bijeengescharreld.

 

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.